FÁILTE CHUIG IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ!

Tacaímid go mórálach le teanga na Gaeilge inár gcuid oibríochtaí ar fad.

WELCOME TO WEST CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE!
We proudly support the Irish language in all our operations.

New users please register to book courses.
Existing users please Login

To Book a Course please visit the CPD Courses Page

Tá sé mar aidhm ag Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus gach comhpháirtí oideachais ábhartha eile laistigh de cheantar Iarthar Chorcaí a chur chun cinn trí cheannaireacht agus treoir straitéiseach a sholáthar ar aon dul le polasaithe agus cleachtais faofa na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le contanam na foghlama san oideachas.

The aim of the West Cork Education Support Centre is to promote the continuing professional development of teachers and all other relevant educational partners within the West Cork area by providing strategic leadership and direction in line with approved Department of Education and Skills policies and practices with regard to the continuum of learning in education.

Múinteoirí Nuacháilithe

Tá clárú do Mhúinteoirí Nuacháilithe ar fáil anois, téigh go dtí an leathanach seo a leanas chun clárú agus iarratas a dhéanamh ar chúrsaí.

NQT bunscoil | NQT Iarbhunscoil

NEWLY QUALIFIED TEACHERS

Newly Qualified Teacher registration is now available please go to the following page to register and apply for courses.

NQT Primary | NQT Post Primary

An Chearnóg, Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí. P47 FH27

The Square, Dunmanway, Co. Cork. P47 FH27

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.