TEAGMHÁIL | Contact

External pic of WCESC

GUTHÁN & R-PHOST

Phone & Email

Má tá aon cheist agat faoi na cúrsaí déan teagmháil le Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí ar:

If you have any queries about the courses please contact West Cork Education Support Centre on:

 • OIFIG Office: +353 (23) 8856756 / 8856757
 • FAICS Fax:  +353 (23) 8856752
 • Rphost Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  STIÚRTHÓIR - Director 
  Dr. Dympna Daly dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  RIARTHÓIR TFC - ICT Administrator
  Harriet McCormack This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  STIÚRTHÓIR OIFIGE - Office Administrator
  Chrissie O’Mahony This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  RIARTHÓIR - Administrator
  Maria Kelly This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  RIARTHÓIR - Administrator
  Anne Murphy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  RIARTHÓIR AIRGEADAIS - Finance Administrator
  Maria Coakley This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  AISTRITHEOIR - Translator
  Cormac Ó hAodha

  COIMEÁDAÍ TÍ - Housekeeper
  Helen O'Mahony

  FEIGHLÍ - Caretaker
  Rob Blom

LÉARSCÁIL AN LÁTHAIR

Location Map

GPS: 51.7219728,-9.1166517

SEOLADH

Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí
An Chearnóg
Dún Mánmhaí
Co. Chorcaí
P47 FH27

PÁIRCEÁIL

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil páirceáil sa Chearnóg teoranta do 2 uair an chloig. Tá páirceáil saor in aisce suas fan an chnoic in aice leis an Ionad (ní ar an gcosán), tá carrchlós poiblí taobh thiar de Supervalu, Sráid an Chaisleáin & carrchlós in aice le Beár Uí Mhurchú ar an droichead.

Address

West Cork Education Support Centre
The Square
Dunmanway
Co. Cork
P47 FH27

PARKING

Please note parking in the Square is limited to 2 hrs. There is free parking up the hill next to the Centre (not on pavement) Public car park behind Supervalu, Castle Street & car park next to Ó Murchú's Bar on the bridge.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.