Forgot Login?   Register  

seimineár gréasáin
/ Webinars

Cúrsaí ar líne agus ranganna teagaisc
Online courses and tutorials

Cúrsaí tugtha go pearsanta
In person courses

Cúrsaí Samhraidh
/ Summer Courses

Féach ár réimse cúrsaí
View our range of Summer Courses

Cúrsaí Bunscoile
/ Primary Courses

Féach ar ár réimse cúrsaí bunscoile
View our range of Primary Courses

Cúrsaí Iar-bhunscoile
/ Post Primary Courses

Féach ar ár réimse cúrsaí iar-bhunscoile
View our range of Post Primary Courses

Cúrsaí CRS
/ SNA Courses

Féach ar ár réimse cúrsaí CRS
View our range of SNA Courses

Droichead MNC
/ NQT Droichead

Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna
Primary & Post-Primary NQT Droichead

Oiliúint Teagascóirí
/ Tutor Training

Féach ár gCúrsaí Oiliúna do Theagascóirí
View our Tutor Training Courses

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.