Forgot Login?   Register  
 • Home
 • Droichead Courses

 • Eolas Áirithinte Cúrsa | Course Booking Info

  Chun áit a fháil ar chúrsa is gá cuntas a chlárú ar an suíomh Gréasáin ar dtús. Ní gá duit ach clárú uair amháin. Bain úsáid as do ríomhphost féin. Ní seoladh ríomhphoist na scoile le do thoil. Tar éis duit clárú gheobhaidh tú ríomhphost gníomhachtaithe (seiceáil turscar le do thoil) agus beidh ort cliceáil air chun do chuntas a ghníomhachtú. Chun áit a chur in áirithe ar chúrsa LOGÁIL ISTEACH le do thoil le do sheoladh ríomhphoist/phasfhocal agus ansin cliceáil ar an gcnaipe ‘cuir in áirithe’ in aice leis an gcúrsa is mian leat a chur in áirithe.

  TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ag teacht lenár gcóras áirithinte nua ar líne, seolfar ríomhphost chuig gach rannpháirtí as seo amach ag deimhniú na gcúrsaí a cuireadh in áirithe. Ní chuirfimid an deimhniú seo le téacs chugat. Mar sin seiceáil le do thoil do ríomhphoist, tabhair faoi deara go bhféadfadh spam a bheith i ríomhphoist. Cliceáil ar ainm an chúrsa le haghaidh sonraí iomlána. Tabhair faoi deara le do thoil gur áirithint sheachtrach cuid de na cúrsaí más amhlaidh an cás beidh ‘cláraigh’ sa bhosca clárúcháin agus ní gá clárú/logáil isteach ar ár suíomh Gréasáin do na cúrsaí seo.

  MÁ CHLÁRAIGH TÚ DO CHEANN AMHÁIN dár gCÚRSAÍ AR LÍNE LÉIGH AN DOICIMÉAD THÍOS le do thoil Prótacail ZOOM do Rannpháirtithe i gCruinniú/Seimineár ZOOM CUIR NASC CHUIG GACH RANNPHÁIRTITHE CLÁRAITHE ROIMH NA gCÚRSAÍ AR LÍNE Seiceáil le do thoil d’fhillteán Turscair mura bhfaigheann tú é i do Bhosca Isteach.

  FÓGRA TÁBHACHTACH Tabhair faoi deara le do thoil go seoltar naisc Zoom le haghaidh imeachtaí chuig an seoladh ríomhphoist a úsáideadh le haghaidh creat do na himeachtaí ar ár suíomh Gréasáin. **Tá Táille Áirithinte, más infheidhme, neamh-inaisíoctha mar sin agus tú ag clárú do chúrsa, aontaíonn tú leis na téarmaí seo. Séanadh: Ná cláraigh dár gcúrsaí ar líne ach amháin má tá luas íoslódála idirlín níos mó ná 6MB agat. Déan tástáil luais ar do idirlíon roimh chlárú. Má chailleann tú do nasc idirlín le linn an chúrsa ar líne ní gá aisíocaíocht a fháil (má bhaineann) Ná roinn do nasc páirtíochta mar ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh má dhéanann tú amhlaidh.

  TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL GO NUASHONRAÍTEAR TAIFID CPD GACH DÉ HAOINE AGUS BEIDH SIAD AR FÁIL AN TSEACHTAIN TAR ÉIS AN IMEACHTA A BHEITH CURTHA I GCRÍOCH.

  In order to secure a place on a course it is necessary to register an account on the website first. You only need to register once. Please use your own email NOT the schools email address. After you have registered you will receive an activation email (please check spam) which you will need to click on to activate your account.

  To book a place on a course please LOG IN using your email address/password and then click on 'book'  button next to the course you wish to book. 

  PLEASE NOTE: In line with our new online booking system, from now on all participants will be emailed confirmation of courses booked. We will not text you this confirmation. So please check your emails, please note emails may go in to spam.

  Please click on course name for full details

  Please note that some of the courses are external booking if this is the case 'register' will be in the register box and there is no need to register/log in on our website for these courses

  IF YOU REGISTERED FOR ONE OF OUR ONLINE COURSES PLEASE READ THE DOCUMENT BELOW

  ZOOM Protocols for Participants in a ZOOM Meeting/Webinar

  A LINK WILL BE SENT TO ALL REGISTERED PARTICIPANTS PRIOR TO THE ONLINE COURSES 
  Please check your Spam folder if you do not receive it in your Inbox

  IMPORTANT NOTICE Please note that Zoom links for events are sent to the email address that has been used for the event registration on our website

  **Booking Fee if applicable is non-refundable therefore when registering for a course, you agree to these terms.

  Disclaimer:
  Please only register for our online courses if you have an internet download speed greater than 6MB. Speed test your internet prior to registering. If you lose your internet connection during the online course this doesn’t warrant a refund (if applicable) Do not share your join link as you will be unable to join if you do so.

  PLEASE NOTE CPD RECORDS ARE UPDATED EVERY FRIDAY SO WILL BE AVAILABLE THE WEEK FOLLOWING THE COMPLETION OF THE EVENT

PRIMARY NQT INDUCTION

UPDATE SEPT 2022

Cluster Meetings:

Cluster Meetings administration continues via the NIPT Office in Donegal Education Support Centre. Cluster Meetings will be available via Zoom as per the Droichead Cluster Meeting Calendarhere. This should be read in tandem with ‘Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols’here which includes a link to register. NQTs must apply for Droichead viawww.teachingcouncil.ie and receive a confirmation email from the Teaching Council before registering for Cluster Meeting 1. Registration for Droichead Cluster Meeting 1 will open week commencing September 19th with dates/times for further cluster meetings released on a weekly basis. 

NQTs must keep their own record of the workshops they have completed.

Please see Page 15 in Information booklet below for a NQT Workshop Attendance Record.

NB: All NQTs must have a Teaching Council number before they can register for the Induction Workshop Programme. The Induction Workshop Programme is not open to NQTs who are registered with a Further Education Teaching Council Number or whose registration is pending.

Important Information for NQTs regarding their registration requirements for the Teaching Council:

● Schools outside of the above categories are also offering Droichead. NQTs are asked to check with their schools as only one process can be offered at school level (i.e. Droichead or PQE [PP] / Probation [P]. 
● Engagement in the NIPT Induction Workshop Programme is a requirement for NQTs who are completing Probation (Primary) or PQE (Post-Primary).
● Attendance at workshops is not a requirement for NQTs engaging in the Droichead process.
● NQTs participating in Droichead may count a workshop as an Additional Professional Learning Activity, to address a professional learning need identified by them, in consultation with their PST.


For information please visit National Induction Programme for Teachers www.teacherinduction.ie
(Dates maybe subject to change)

TO BOOK A WORKSHOP

In order to secure a place on a workshop it is necessary to register an account on the website first. You only need to register once. Please use your own email NOT the schools email address. After you have registered you will receive an activation email (please check spam) which you will need to click on to activate your account.

To book a place on a workshop please LOG IN using your email address/password and then click on 'book'  button next to the workshop you wish to book. 

 

 

POST PRIMARY NQT INDUCTION

 

 

UPDATE SEPT 2022

Cluster Meetings:

Cluster Meetings administration continues via the NIPT Office in Donegal Education Support Centre. Cluster Meetings will be available via Zoom as per the Droichead Cluster Meeting Calendarhere. This should be read in tandem with ‘Cluster Meetings: Important Information and Attendance Protocols’here which includes a link to register. NQTs must apply for Droichead viawww.teachingcouncil.ie and receive a confirmation email from the Teaching Council before registering for Cluster Meeting 1. Registration for Droichead Cluster Meeting 1 will open week commencing September 19th with dates/times for further cluster meetings released on a weekly basis. 

 

NQTs must keep their own record of the workshops they have completed.

Please see Page 15 in Information booklet below for a NQT Workshop Attendance Record.

NB: All NQTs must have a Teaching Council number before they can register for the Induction Workshop Programme. The Induction Workshop Programme is not open to NQTs who are registered with a Further Education Teaching Council Number or whose registration is pending.

Important Information for NQTs regarding their registration requirements for the Teaching Council:

● Schools outside of the above categories are also offering Droichead. NQTs are asked to check with their schools as only one process can be offered at school level (i.e. Droichead or PQE [PP] / Probation [P]. 
● Engagement in the NIPT Induction Workshop Programme is a requirement for NQTs who are completing Probation (Primary) or PQE (Post-Primary).
● Attendance at workshops is not a requirement for NQTs engaging in the Droichead process.
● NQTs participating in Droichead may count a workshop as an Additional Professional Learning Activity, to address a professional learning need identified by them, in consultation with their PST.


For information please visit National Induction Programme for Teachers www.teacherinduction.ie
(Dates maybe subject to change)

TO BOOK A WORKSHOP

In order to secure a place on a workshop it is necessary to register an account on the website first. You only need to register once. Please use your own email NOT the schools email address. After you have registered you will receive an activation email (please check spam) which you will need to click on to activate your account.

To book a place on a workshop please LOG IN using your email address/password and then click on 'book'  button next to the workshop you wish to book. 

 

Oide Primary Droichead 1 Cursaí / Course

OIDE Droichead Induction Primary

oide image

[EN below]

CRUINNITHE BRAISLE DROICHEAD DO MNCANNA:

Ní mór do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) freastal ar suas le trí chinn de chruinnithe braisle éagsúla le linn phróiseas Droichead. Is fóram é gach cruinniú braisle inar féidir le MNCanna próiseas Droichead agus cleachtas gairmiúil a phlé agus soiléiriú a lorg. Spreagtar MNCanna chun ceisteanna a chur, treoir a lorg, machnamh a dhéanamh ar dhúshláin ar leith agus rathúlacht, smaointe agus eispéiris a roinnt. Éascaíonn Comhpháirtithe Ionduchtúcháin Droichead a bhfuil taithí acu cruinnithe braisle a rith agus cuireann siad slite tacaíochta gairmiúla agus pearsanta ar fáil do MNCanna. Cothaíonn an cur chuige comhfhoghlama seo caidrimh ghairmiúla, muinín agus inniúlacht. Ní mór do MNCanna a gcuid riachtanas cruinnithe cnuasaigh iomlána a chomhlíonadh de réir Fhéilire Cruinnithe Braisle Droichead 2023.2024.

Chun áit a chur in áirithe i gCruinnithe Braisle Bunscoile atá le teacht in Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí, cliceáil anseo le do thoil.

Chun áit a chur in áirithe ag Cnuaschruinnithe Iarbhunscoile in Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí, cliceáil anseo le do thoil.

NB Chun áit a chur in áirithe i gceachtar de na cruinnithe thuas beidh ort clárú ar dtús le hIonad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí agus ansin is féidir leat áirithint a dhéanamh ar an gCruinniú Braisle ar leith atá uait.

Iarrtar ar MNCanna a chláraíonn le oide-droichead.com an seoladh ríomhphoist chéanna a úsáid agus iad ag clárú leis an Ionad Tacaíochta Oideachais seo.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Ionduchtúchán OIDE Droichead Induction ANSEO chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin

 

[GA thuas]

DROICHEAD CLUSTER MEETINGS FOR NQTS:

Newly Qualified Teachers (NQTs) are required to attend up to three different cluster meetings for the duration of the Droichead process. Each cluster meeting is a forum where NQTs can discuss and seek clarification about the Droichead process and professional practice. NQTs are encouraged to ask questions, seek guidance, reflect upon particular challenges and share successes, ideas and experiences. Cluster meetings are facilitated by experienced Droichead Induction Associates and provide avenues of both professional and personal support to NQTs. This shared-learning approach builds professional relationships, confidence and competence. NQTs must complete their full cluster meeting requirement in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024.

To book a place in upcoming Primary Cluster Meetings in West Cork Education Support Centre, please click here

To book a place in upcoming Post Primary Cluster Meetings in West Cork Education Support Centre, please click here

NB To book a place in either of the above meetings you will first need to register with West Cork Education Support Centre and then you can book into the specific Cluster Meeting you want. 

NQTs who register with oide-droichead.com are asked to use the same email address when registering with this ESC.

For more information on OIDE Droichead Induction please click HEREto visit the website

 

 

OIDE Droichead Induction Post Primary

oide image

Registration for specific Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs) will open week beginning 18th September. 

The facilitation of Cluster Meeting 1 will commence week beginning October 2nd* in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here).

NQTs should select and book the CM 1 that they wish to attend. Registering with multiple Education Support Centres and/or for multiple cluster meetings will result in removal from the cluster meeting register.

Please be assured that there will be adequate provision of cluster meetings to meet the demand each term.

For more information on OIDE Droichead Induction Primary please click HERE to visit the website

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.