Oide Primary Droichead

OIDE Droichead Induction Primary

oide image

[EN below]

CRUINNITHE BRAISLE DROICHEAD DO MNCANNA:

Ní mór do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) freastal ar suas le trí chinn de chruinnithe braisle éagsúla le linn phróiseas Droichead. Is fóram é gach cruinniú braisle inar féidir le MNCanna próiseas Droichead agus cleachtas gairmiúil a phlé agus soiléiriú a lorg. Spreagtar MNCanna chun ceisteanna a chur, treoir a lorg, machnamh a dhéanamh ar dhúshláin ar leith agus rathúlacht, smaointe agus eispéiris a roinnt. Éascaíonn Comhpháirtithe Ionduchtúcháin Droichead a bhfuil taithí acu cruinnithe braisle a rith agus cuireann siad slite tacaíochta gairmiúla agus pearsanta ar fáil do MNCanna. Cothaíonn an cur chuige comhfhoghlama seo caidrimh ghairmiúla, muinín agus inniúlacht. Ní mór do MNCanna a gcuid riachtanas cruinnithe cnuasaigh iomlána a chomhlíonadh de réir Fhéilire Cruinnithe Braisle Droichead 2023.2024.

Chun áit a chur in áirithe i gCruinnithe Braisle Bunscoile atá le teacht in Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí, cliceáil anseo le do thoil.

Chun áit a chur in áirithe ag Cnuaschruinnithe Iarbhunscoile in Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí, cliceáil anseo le do thoil.

NB Chun áit a chur in áirithe i gceachtar de na cruinnithe thuas beidh ort clárú ar dtús le hIonad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí agus ansin is féidir leat áirithint a dhéanamh ar an gCruinniú Braisle ar leith atá uait.

Iarrtar ar MNCanna a chláraíonn le oide-droichead.com an seoladh ríomhphoist chéanna a úsáid agus iad ag clárú leis an Ionad Tacaíochta Oideachais seo.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Ionduchtúchán OIDE Droichead Induction ANSEO chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin

 

[GA thuas]

DROICHEAD CLUSTER MEETINGS FOR NQTS:

Newly Qualified Teachers (NQTs) are required to attend up to three different cluster meetings for the duration of the Droichead process. Each cluster meeting is a forum where NQTs can discuss and seek clarification about the Droichead process and professional practice. NQTs are encouraged to ask questions, seek guidance, reflect upon particular challenges and share successes, ideas and experiences. Cluster meetings are facilitated by experienced Droichead Induction Associates and provide avenues of both professional and personal support to NQTs. This shared-learning approach builds professional relationships, confidence and competence. NQTs must complete their full cluster meeting requirement in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024.

To book a place in upcoming Primary Cluster Meetings in West Cork Education Support Centre, please click here

To book a place in upcoming Post Primary Cluster Meetings in West Cork Education Support Centre, please click here

NB To book a place in either of the above meetings you will first need to register with West Cork Education Support Centre and then you can book into the specific Cluster Meeting you want. 

NQTs who register with oide-droichead.com are asked to use the same email address when registering with this ESC.

For more information on OIDE Droichead Induction please click HEREto visit the website

 

 

Image Cursaí / Course Event Date Location Individual Price Register
WCAUT23458 Cluster Meeting 1 Primary (Face to Face) 12-12-2023 5:00 pm West Cork Education Centre Saor | Free

Please login to register for this event

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.