ÁISEANNA | Facilities

Cuireann Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí áiseanna ar fáil chun oiliúint a sholáthar chomh maith le Seomraí Cruinnithe a bheith ar fáil chun freastal ar roinnt roghanna méide. Tá an tIonad deartha chun freastal ar gach Riachtanais Oiliúna agus Seomra Cruinnithe. Is féidir Leagan Amach Seomraí a chumrú ar bhealaí éagsúla chun críche an úsáid optamach ag éascaitheoirí.

Training and Meeting Room Facilities The West Cork Education Support Centre provides facilities for the delivery of training in addition to the availability of Meeting Rooms to accommodate a number of size options. The Centre is designed for meet all Training and Meeting Room Requirements. Room Layouts can be configured in a number of ways for the purpose of optimal use by facilitators.

Atkins Room

SEOMRA ATKINS

Atkins Room
SEOMRA 1

SEOMRA 1

Room 1
Room 2

SEOMRA 2

Room 2
Room 3

SEOMRA 3

Room 3

SEOMRA ATKINS

Atkins Room

Seomra seimineáir meánmhéide le rochtain idirlín WIFI, Cleverboard, aerchóiriú, smeach-chairt.

Medium sized seminar room with WIFI internet access, Cleverboard, air conditioning, flipchart.

SEOMRA 1

Room 1

Seomra seimineáir meánmhéide le rochtain idirlín WIFI, aerchóiriú, teilgeoir, smeach-chairt.

Medium sized seminar room with WIFI internet access, air conditioning, projector, flipchart.

SEOMRA 2

Room 2

Seomra seimineáir meánmhéide le rochtain idirlín WIFI, aerchóiriú, teilgeoir, Clár Bán Idirghníomhach Cliste, smeach-chairt.

Medium sized seminar room with WIFI internet access, air conditioning, projector, Smart Interactive Whiteboard, flipchart.

SEOMRA 3

Room 3

Seomra seimineáir mórmhéide le rochtain idirlín WIFI, aerchóiriú, Clár Bán Idirghníomhach Soghluaiste Promethean, teilgeoir, smeach-chairt.

Large sized seminar room with WIFI internet access, air conditioning, Promethean Mobile Interactive Whiteboard, projector, flipchart.

SEOMRA 4

Room 4

Seomra cruinnithe beagmhéide le bord comhchruinnithe le suíocháin do 8.

Small sized meeting room with round table with seating for 8.

CEAINTÍN

Canteen

Is féidir le hIonad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí freastal intí ar gach imeacht a éascú. Ligeann sé seo d’éifeachtúlacht níos fearr amanna sosa do cheardlanna agus laethanta inseirbhíse. Ceaintín mór le suíocháin do 45.

West Cork Education Support Centre can  facilitate in-house catering for all events. This allows for greater efficiency of break times for workshops and in-service days. Large canteen with seating for 45.

Tá WIFI ar fáil ar fud an fhoirgnimh. Tá an trealamh seo a leanas againn freisin le húsáid sna seomraí:

WIFI is available throughout the building. We also have the following equipment available for use in the rooms:

 • Ríomhairí Glúine | Laptops
 • Osteilgeoirí | Overhead projectors
 • Seinnteoirí CD | CD player

Lónadóireacht | Catering

Is féidir linn tae/caife/sconna/brioscaí a chur ar fáil dóibh siúd a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar sheimineáir. Is féidir lóin a shocrú - déan teagmháil lenár bhfoireann le haghaidh cúnaimh.

We can provide tea/coffee/ scones/biscuits for those attending meetings or seminars. Lunches can be arranged – please contact our staff for assistance

Déan teagmháil le do thoil le hIonad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí le haghaidh eolais maidir le seomraí, socrú leagan amach, riachtanas trealaimh agus costais lónadóireachta ar 023 8856756/7

Please contact West Cork Education Support Centre for information regarding rooms, layout arrangement, equipment requirement and catering costs on 023 8856756/7

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.