Áiseanna TFC

Do gach Fiosrúchán Tionscadal agus Cúrsa TFC

Téigh i dteagmháil le do thoil le: An Roinn TFC
Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí
An Chearnóg
Dún Mánmhaí
Co Chorcaí

Teil: 023 8856756/7
r-phost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Aon Cheisteanna a bhaineann le Comhairle TFC
Téigh i dteagmháil le: PDST TiE ar 01 7008200 nó seiceáil www.pdsttechnologyineducation.ie/ le haghaidh sonraí.
Aon Cheisteanna Leathanbhanda
Téigh i dteagmháil le do thoil le: Deasc Chabhrach 1800 334466 nó Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.
Scoilnet
Is é Scoilnet tairseach oifigiúil na Roinne Oideachais agus Scileanna d’oideachas na hÉireann. Tá sé freagrach as an Idirlíon a chur chun cinn agus a úsáid san oideachas faoi Chlár TFC i Scoileanna an Rialtais. Seolta i 1998, tá an láithreán gréasáin á bhainistiú thar ceann an DES ag PDST Technology in Education. Cuireann Scoilnet raon leathan seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil. https://www.scoilnet.ie/
Gréasán
Is é Webwise an tionscnamh sábháilteachta idirlín reatha PDST Technology in Education agus is é nód Feasachta Sábháilteachta Idirlín na hÉireann, líonra Eorpach na nóid feasachta sábháilteachta idirlín. Soláthraíonn sé acmhainní oideachais, comhairle agus faisnéis do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do leanaí faoi chontúirtí féideartha ar an Idirlíon agus tugann sé cumhacht d’úsáideoirí na rioscaí seo a íoslaghdú nó a sheachaint. https://www.webwise.ie/
Oiliúint Scoile Iomlán

Cuirimid fáilte roimh iarratais ar mhaoiniú do chúrsaí TFC oiliúna scoile uile. Teastaíonn deichniúr rannpháirtí ar a laghad. Laghdaítear é seo go hocht i gcás Cúrsaí Riachtanas Speisialta agus féadfaidh CRSanna freastal ar na Cúrsaí Riachtanas Speisialta. Is féidir linn maoiniú a sholáthar do theagascóirí, ábhair agus costais eile a thabhaíonn an scoil as an oiliúint a reáchtáil. Comhlánaigh le do thoil an FOIRM IARRATAIS OILIÚNA SCOILE UILE thíos agus seol: An Roinn TFC, Ionad Oideachais West CorkSuppot, An Chearnóg, Dunmanway, Co Chorcaí.or R-phost chuig Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air. Le haghaidh tuairiscí iomlána ar chúrsaí TFC téigh chuig www.pdsttechnologyineducation.ie/ Tá gach cúrsa TFC maoinithe go hiomlán ag PDST TiE

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí,
An Chearnóg,
Dún Mánmhaí,
Co Chorcaí

Eircode: P47 FH27


  • Fón 1: +353 (23) 8856756
  • Fón 2: +353 (23) 8856757
  • Facs:+353 (23) 8856752
  • r-phost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Cúrsaí le Teacht