WCECW22200 Ag tosú i rang ASD, cad a chaithfidh a bheith ar eolas agat

Reáchtáiltear an imeacht seo i gcomhar le ESCI

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí atá nua nó atá ag bunú rang nua ASD nó ar mhúinteoirí a bheidh ag obair le leanaí uathacha don chéad uair.

Pléifidh an seimineár gréasáin na struchtúir agus na tacaíochtaí éagsúla a theastaíonn chun oibriú i suíomh ASD nó i suíomh riachtanas speisialta. Tairgfimid moltaí ar chur chuige teagaisc éagsúla agus comhairle maidir le conas an curaclam a oiriúnú chun freastal ar shainriachtanais foghlama. Tabharfar leideanna freisin maidir le struchtúr a chur ar thimpeallacht an tseomra ranga agus conas iompar dearfach a bhainistiú agus a spreagadh

Is iad an múinteoir SEN Libby Conroy agus an Dr, David Jordan a chuirfidh an seimineár gréasáin seo ar fáil. Is í Libby Conroy bunaitheoir South Education Services (South Ed. Services) agus tá cúrsaí á seachadadh aici do mhúinteoirí, do thuismitheoirí, do CRSanna agus do ghairmithe atá ag obair i réimse an Uathachais agus RSO ó 2015 i leith.

Is múinteoir bunscoile í Libby le breis agus 15 bliain taithí ag obair i réimse na Riachtanas Speisialta. Tá Máistreacht san Oideachas aici a dhíríonn ar Uathachas, dioplóma Iarchéime in RSO agus teastais éagsúla eile a bhaineann le RSO. D'oibrigh sí le leanaí agus le daoine fásta i seirbhísí scoile agus cónaithe agus le daoine a bhfuil míchumais choirp agus intleachtúla éadrom go trom orthu.

Is é aidhm Chúrsaí Libby cumhacht a thabhairt do dhaoine atá ag obair nó a chónaíonn le riachtanais speisialta cleachtais dearfacha a thuiscint agus a fhorbairt chun leasa leanaí, a dteaghlach agus na sochaí i gcoitinne.

Bhain an Dr. Jordan céim Ph.D. sa gheolaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i 2008. Sa bhliain 2002, le linn céimeanna luatha a Ph.D. rinneadh diagnóis air le Siondróm Aspergers.

Chabhraigh sé le clár tacaíochta piaraí a bhunú do mhic léinn ollscoile le Siondróm Asperger i gcomhar leis an Dr. Rita Honan agus bhunaigh sé i 2002 an chéad ghrúpa sóisialta d’aosaigh le Siondróm Asperger agus

uathachas in Éirinn. Leanann an grúpa seo le chéile go seachtainiúil, ar Zoom. D’fhreastail os cionn 200 duine ar speictream an uathachais thar na blianta.

Bhí an Dr. Jordan le feiceáil i gclár faisnéise teilifíse ar RTE faoi Shiondróm Asperger i 2005 agus tá roinnt agallamh raidió tugtha aige. Bíonn sé i láthair freisin do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do shíceolaithe ag comhdhálacha cúpla uair sa bhliain

ag cur síos ar a thaithí ag fás aníos le Siondróm Asperger.

Airíonna Imeachta

Dáta an Chúrsa 08-06-2022 7:00 pm
Dáta Deireadh na hócáide 08-06-2022 8:00 pm
Cumas
Dáta scoite 08-06-2022 6:00 pm
Praghas Aonair Áirithint sheachtrach
cainteoir Libby Conroy & an Dr David Jordan
Uaireanta Líon 1
An Cheantar Líne

Clárú Dúnta nó Iomlán!