Forgot Login?   Register  
 • Home
 • Summer Courses

CÚRSAÍ SAMHRAIDH/Summer Courses

 

Tabhair faoi deara le do thoil gur áirithint sheachtrach cuid de na cúrsaí más amhlaidh an cás beidh ‘cláraigh’ sa bhosca clárúcháin agus ní gá clárú/logáil isteach ar ár suíomh Gréasáin do na cúrsaí seo. Cliceáil ar ainm an chúrsa le haghaidh sonraí iomlána Ar an drochuair, más mian leat d’áit ar cheann dár gcúrsaí a chur ar ceal nó mura bhfuil tú in ann freastal ar an gcúrsa tar éis na háiteanna a bheith deimhnithe, nílimid in ann táillí a aisíoc. Coimeádann Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí an ceart aige féin cúrsa a chur ar ceal i gcás tearc-áirithinte. Más gá, déanfar gach iarracht freastal ort ar chúrsa eile nó aisíocfar do Tháille Clárúcháin (nuair is cuí). Eolas faoi Áirithint Cúrsa do Mhúinteoirí Chun áit a chinntiú ar chúrsa samhraidh is gá cuntas a chlárú ar an suíomh Gréasáin ar dtús. Ní gá duit ach clárú uair amháin. Bain úsáid as do ríomhphost féin NÍ seoladh ríomhphoist na scoile le do thoil. Tar éis duit clárú gheobhaidh tú ríomhphost gníomhachtaithe (seiceáil turscar le do thoil) agus beidh ort cliceáil air chun do chuntas a ghníomhachtú. Chun áit a chur in áirithe ar chúrsa LOGÁIL ISTEACH le do thoil le do sheoladh ríomhphoist/phasfhocal agus ansin cliceáil ar an gcnaipe ‘cuir in áirithe’ in aice leis an gcúrsa is mian leat a chur in áirithe. TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ag teacht lenár gcóras áirithinte nua ar líne, seolfar ríomhphost chuig gach rannpháirtí as seo amach ag deimhniú na gcúrsaí a cuireadh in áirithe. Ní chuirfimid an deimhniú seo le téacs chugat. Mar sin seiceáil le do thoil do ríomhphoist, tabhair faoi deara go bhféadfadh turscar a bheith i ríomhphoist. IS É AN 16 MEITHEAMH AN DÁTA DEIRIDH CHUN CÚRSAÍ AGHAIDH-AR-AGHAIDH A CHUR IN ÁIRITHE ***

 

Please note that some of the courses are external booking if this is the case 'register' will be in the register box and there is no need to register/log in on our website for these courses Please click on course name for full details Unfortunately, if you wish to cancel your place on one of our courses or you are unable to attend the course after places have been confirmed, we are not in a position to refund fees. West Cork Education Centre reserves the right to cancel a course in the event of under- booking. Should this be necessary, every effort will be made to accommodate you on another course or your Registration Fee (where applicable) will be refunded. Course Booking Info for Teachers In order to secure a place on a summer course it is necessary to register an account on the website first. You only need to register once. Please use your own email NOT the schools email address. After you have registered you will receive an activation email (please check spam) which you will need to click on to activate your account. To book a place on a course please LOG IN using your email address/password and then click on 'book' button next to the course you wish to book. PLEASE NOTE: In line with our new online booking system, from now on all participants will be emailed confirmation of courses booked. We will not text you this confirmation. So please check your emails, please note emails may go in to spam. CLOSING DATE FOR FACE-TO-FACE COURSES IS 16TH JUNE

Níl aon imeachtaí sa chatagóir roghnaithe | There are no events in the selected category

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.