Feachtas Earcaithe Scrúdaitheoirí 2023 - Foghlaim Tuill Fill | Examiner Recruitment Campaign 2023 - Learn Earn Return

04/03/2023

Tá suíomh Gréasáin nua an Scrúdaitheoir CSS beo anois. Faigh amach faoi oibriú mar scrúdaitheoir - lena n-áirítear eolas ar; measúnú, táillí, feabhas a chur ar do scileanna teagaisc agus deiseanna amach anseo. Is féidir teacht ar an suíomh Gréasáin nua mar seo a leanas; go díreach ar https://secexaminer.ie/ir/ nó trí www.examinations.ie nó tabhair cuairt ar https://secexaminer.ie chun do spéis a chlárú.

The new SEC Examiner website is now live. Find out about working as an examiner - including information on; assessment, fees, enhancing your teaching skills and future opportunities.

The new website can be accessed as follows; directly on  https://secexaminer.ie/  or via www.examinations.ie or visit  https://secexaminer.ie  to register your interest.

 

examinar recruitmentpng

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.