Braisle Chruthaitheach Ros Ó gCairbre | Rosscarbery Cluster Group

05/22/2023

Ghlac an trí scoileanna i Ros Ó gCairbre, Scoil Bhuachaillí Ardach, Bunscoil Naomh Muire agus Ardscoil Mhichíl Naofa, páirt sa Tionscnamh Braisle Cruthaitheach. Tugann an tionscnamh dhá bhliain seo, atá á thairiscint ag an Roinn Oideachais i gcomhar leis na hIonaid Tacaíochta Oideachais áitiúla, maoiniú do scoileanna chun ligean dóibh oibriú le chéile ar thionscadal cruthaitheach a chumasaíonn acmhainneacht chruthaitheach na ndaltaí.

Tháinig na trí scoileanna i Ros Ó gCairbre le chéile chun scríbhneoireacht amhrán a fhiosrú agus an próiseas a bhaineann le hamhrán a thabhairt ón smaoineamh tosaigh go dtí an táirge críochnaithe. Sa chéad bhliain den tionscnamh, chríochnaigh na daltaí ceardlanna amhránaíochta le John Spillane, ceardlanna scríobh rap le Garry McCarthy ó GMC Beats agus African Drumming le Patrick Naughton. Sa dara bliain, rinne siad iniúchadh ar an bpróiseas taifeadta fuaime le John Fitzgerald agus thug siad na hamhráin a scríobh siad sa chéad bhliain, le John Spillane, ar an saol, agus iad ag iniúchadh físeáin le Greg Mulcahy. Tá na trí amhráin seo a leanas scríofa, taifeadta agus léirithe acu – 'A Place I Call Home' le Scoil na mBuachaillí Ardach, Ros Cairbre le Bunscoil Mhuire agus 'Town of Angels' ag Ardscoil Mhichíl Naofa.

https://www.youtube.com/channel/UCaySY2ttXfnd2NVit5uc4hg

 

The three Rosscarbery schools, Ardagh Boys’ School, St Mary’s Primary School and Mount St Michael Secondary School, took part in the Creative Cluster Initiative. This two year initiative, offered by the Department of Education in conjunction with the Local Education Support Centres, gives funding to schools to allow them to work collectively on a creative project, that enables the creative potential of students.

The three schools in Rosscarbery came together to explore song writing and the process involved in bringing a song from its initial idea to its finished product. In the first year of the initiative, the pupils completed song writing workshops with John Spillane, rap writing workshops with Garry McCarthy from GMC Beats and African Drumming with Patrick Naughton. In the second year, they explored the audio recording process with John Fitzgerald and brought the songs they had written in the first year, with John Spillane, to life, while exploring video with Greg Mulcahy. They have written, recorded and performed the following three songs – A Place I Call Home by Ardagh Boys’ School, Rosscarbery by St Mary’s Primary School and Town of Angels by Mount St Michael’s Secondary School.

https://www.youtube.com/channel/UCaySY2ttXfnd2NVit5uc4hg

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.