Tacaíochtaí Oide do Cheannairí Foghlama Digití i Sraith na mBunscoileanna | Oide Supports for Digital Learning Leaders in Primary Schools Series

10/02/2023

[EN below]

Tacaíochtaí Oide do Cheannairí Foghlama Digití i Sraith na mBunscoileanna

Tá an seimineár gréasáin seo deartha chun feasacht a ardú ar na tacaíochtaí teicneolaíochta digití ar fad atá ar fáil do phríomhoidí, leas-phríomhoidí, baill foirne foghlama digití agus sealbhóirí poist TFC.

Webinar 1 - Teicneolaíochtaí Digiteacha a Leabú

Déan iniúchadh ar na hacmhainní agus na tacaíochtaí atá ar fáil do cheannairí digiteacha maidir le pleanáil foghlama digití agus foghlaim ghairmiúil múinteoirí.

Déardaoin 5ú Deireadh Fómhair ag 15:15

Webinar 2 - Bonneagar Teicneolaíochta Digiteach

Déan iniúchadh ar na tacaíochtaí atá ar fáil don bhonneagar digiteach lena n-áirítear leathanbhanda agus creataí ceannaigh.

Déardaoin 12ú Deireadh Fómhair ag 15:15

Webinar 3 - Beartais agus Tionscnaimh sa Todhchaí

Déan iniúchadh ar bheartais riachtanacha scoile i réimse na dteicneolaíochtaí digiteacha. Tabharfar breac-chuntas freisin ar thionscnaimh atá le teacht.

Déardaoin 19ú Deireadh Fómhair ag 15:15

Cláraigh - https://oide.ie/apply-book-now/teachers/ agus déan cuardach do Ceannairí Foghlama Digití

 

[GA thuas]

For flyer please click the following: Supports for Digital Learning Leaders in Primary Schools Webinar Series

 

Oide Supports for Digital Learning Leaders in Primary Schools Series

This webinar is designed to raise awareness of all the digital technology supports available for principals. deputy principals, digital learning team members and ICT post holders.

Webinar 1 - Embedding of Digital Technologies

Explore the resources and supports available to digital leaders regarding digital learning planning and teacher professional learning.

Thursday 5th October at 3:15pm

Webinar 2 - Digital Technology Infrastructure

Explore the supports available for digital infrastructure including broadband and purchasing frameworks.

Thursday 12th October at 3:15pm

Webinar 3 - Policies and Future Initiatives

Explore necessary school policies in the area of digital technologies. Upcoming initiatives will also be outlined.

Thursday 19th October at 3:15pm

Register - https://oide.ie/apply-book-now/teachers/ and search for Digital Learning Leaders

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.