Tionscadal na Scoileanna a Thacaíonn le hUathachas | 2023-2024 | Autism Friendly Schools Project

10/17/2023

[EN below]

Tá AsIAm, Carthanacht Náisiúnta Uathachais na hÉireann, ag lorg léirithe spéise faoi láthair maidir le páirt a ghlacadh i dTionscadal na Scoileanna a Thacaíonn le hUathachas na bliana seo. Ó 2019 i leith, tá tacaíocht tugtha do bhreis is 400 bunscoil, iar-bhunscoil agus scoil speisialta in Éirinn chun dúshláin agus réitigh a aithint, cultúr cuimsitheach scoile a chruthú agus eolas agus tuiscint uile-scoile ar uathachas a fhorbairt. Má cheapann tú go mbainfeadh do scoil leas as a bheith rannpháirteach i dtionscadal dá leithéid, tugaimid cuireadh duit léiriú spéise a líonadh isteach ag https://asiam.ie/autism-friendly-schools-project/ .

Dúnfar léirithe spéise ar an 27 Deireadh Fómhair. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach le do thoil ar an litir anseo.

Beimid ag dhéanamh óstála ar “Seimineár Gréasáin Faisnéise Thionscadal na Scoileanna a Thacaíonn le hUathachas 2023-2024” ar an Máirt 17 Deireadh Fómhair @ 7pm inar féidir le scoileanna ionchasacha ar spéis leo páirt a ghlacadh sa tionscadal freastal air chun tuilleadh a fhoghlaim faoi fhorbairt an tionscadail le blianta beaga anuas agus chun tuiscint níos fearr d’fháil ar struchtúr an tionscadail don bhliain seo. Cláraigh  anseo.

 

[GA thuas]

AsIAm, Ireland's National Autism Charity, are currently seeking expressions of interest to take part in this year’s Autism Friendly Schools Project 2023-2024. Since 2019, over 400 primary, post-primary and special schools in Ireland have been supported in identifying challenges and solutions, creating an inclusive school culture and building whole-school knowledge and understanding of autism. If you think your school would benefit from participating in such a project, we invite you to fill out an expression of interest at https://asiam.ie/autism-friendly-schools-project/ .

Expressions of interest will close on October 27th. For more information, please refer to the letter here

We will be hosting an “Autism Friendly Schools Project Information Webinar” on Tuesday 17th October @ 7pm which any prospective schools interested in taking part in the project can attend to learn more about the development of the project over the last number of years and gain a greater understanding of the structure of the project for this year. Register here.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.