BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS AGUS FIANÁN
Privacy and Cookie Policy

CAD IS FIANÁN ANN? - WHAT IS A COOKIE?

Úsáideann ár nIonad Tacaíochta Oideachais (“muid”, “sinn”, nó “ár”) fianáin chun go n-oibreoidh ár suíomh Gréasáin i gceart agus chun d’eispéireas brabhsála a fheabhsú. Is éard is fianán ann ná píosa beag sonraí a d’fhéadfaí a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste. Ligeann sé do shuíomh Gréasáin do ghníomhartha nó do shainroghanna “a mheabhrú” thar thréimhse ama.

Our Education Support Centre (“we”, “us”, or “our”) uses cookies to make our website work properly and to improve your browsing experience. A cookie is a small piece of data that may be stored on your computer or mobile device. It allows a website to “remember” your actions or preferences over a span of time.

CONAS A ÚSÁIDIMID FIANÁIN - HOW DO WE USE COOKIES?

Bainimid úsáid as fianáin chun ár Láithreán Gréasáin a riar, chun staitisticí úsáide an tSuímh Ghréasáin a thiomsú, chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid an tSuímh Ghréasáin agus chun cabhrú linn an Suíomh Gréasáin seo a fhorbairt tuilleadh.

Session Cookies - Úsáidtear na fianáin seo chun gnéithe riachtanacha a chumasú a thugann rochtain duit ar ábhar, táirgí agus seirbhísí ár Láithreán Gréasáin. Gan na fianáin seo b’fhéidir nach mbeidh tú in ann gnéithe áirithe den Láithreán Gréasáin a úsáid nó rochtain a fháil ar tháirgí, ar ábhar nó ar sheirbhísí áirithe. Fianáin a mheabhraíonn do shainroghanna agus a ligeann dúinn a chinntiú go gcuirtear ár n-ábhar Gréasáin i láthair go héifeachtach duit féin agus don ghléas atá in úsáid agat chun rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin seo

Cookie Analytics - Fianáin a chabhraíonn linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann agus a n-idirghníomhaíonn cuairteoirí leis an Láithreán Gréasáin. Go hiondúil, comhiomlánaíonn Cookie Analytics faisnéis anaithnid faoi leathanaigh ar tugadh cuairt orthu, fad na cuairte, naisc a bhfuil cliceáil orthu chomh maith le sonraí faoin áit ar tháinig an chuairt. Tá na sonraí go léir a bhailíonn Analytics Fianáin anaithnid agus níl aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta ann.

We use cookies to administer our Website, compile Website usage statistics, to monitor Website usage and to help us further develop this Website.

Session Cookies – These cookies are used to enable essential features that provide you with access to our Website content, products and services. Without these cookies you may not be able to use certain features of the Website or access certain products, content or services. Cookies that remember your preferences and allow us to ensure that our Website content is presented effectively for you and for the device you are using to access this Website

Analytics Cookies – Cookies that assist us in understanding how visitors use and interact with the Website. Typically, Analytics Cookies aggregate anonymised information about pages visited, length of visit, links clicked on along with details of where the visit originated from. All data collected by Analytics Cookies is anonymised and does not contain any personal identifiable information.

COOKIE MANAGMENT

You can block / remove any cookies already stored on your computer by the Education Support Centre's website via your browser. Please be aware that blocking these cookies may stop our website from functioning properly. Removing a cookie will not have an affect as a new cookie will be issued next time you visit our website

Instructions for Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Instructions for Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox 

Instructions for Microsoft edge: https://support.microsoft.com/en-ie/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

FIANÁIN AN IONAID TACAÍOCHTA OIDEACHAIS
Education Support Centre cookies

Cookie namePurposeDuration
joomla_remember_me
FIANÁN CHUN DO LOGÁIL ISTEACH AR AN SUÍOMH GRÉASÁIN A MHEABHRÚ
cookie to remember your login on the website

60 lá / 60 Days

joomla_user_state
FIANÁN A SHAINAITHNÍONN AN BHFUIL TÚ LOGÁILTE ISTEACH AR AN SUÍOMH GRÉASÁIN NÓ NACH BHFUIL
cookie that identifies if you are logged in to the website or not
15 minutes of inactivity
Session cookie
FIANÁN SIMPLÍ A SHOCRAÍTEAR NUAIR A OSCLAÍONN TÚ AN SUÍOMH GRÉASÁIN,
ÚSÁIDTEAR É CHUN TEACHTAIREACHT NÓ FAISNÉIS SHIMPLÍ A STÓRÁIL AR LEATHANACH NÓ AR PHREABFHUINNEOG EILE. ,
NÍ STÓRÁILTEAR AON FHAISNÉIS PHEARSANTA SAN FHIANÁN SEO,

Simple cookie that is set when you open the website,
Used to store a simple message or information on a different page or popup.
No personal information is stored in this cookie

Rachaidh sé in éag nuair a fhágann tú an brabhsálaí

Expires on exiting the browser

FIANÁIN TRÍÚ PÁIRTÍ
Third party cookies

Cookie nameThird PartyDuration
vuid
.vimeo.com
730 days
_gat_gtag_UA_*
.google.com
browser runtime
lang
cdn.syndication.twimg.com
browser runtime

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.